Mapka náučného chodníka:

Vitajte na prezentácii:

Pre navigáciu v tejto prezentácii používajte šípky dopredu/dozadu: |
Aktuálna pozícia v rámci náučného chodníka sa Vám zobrazuje prostredníctvom preškrtnutých čísel v pravom hornom rohu stránky.
Na rýchle skoky v prezentácii tiež môžete použiť mapku naľavo, kde môžete kliknúť na ktorékoľvek číselko zobrazujúce jedntolivé zastávky.
Červeno označené políčko označuje Vašu polohu v rámci N.CH.