Mapka náučného chodníka:

Hikóriový porast

Náučná trasa sa začína v tzv. Malej obore, ktorá bola umelo vytvorená a kamenným múrom ohradená pre poľovné účely Coburgovského panstva. Koncom 19. storočia tu bolo vysadených asi 50 jedincov hikórií a to 5 druhov: Carya ovata, Carya glabra, Carya tomentosa, Carya laciniosa a Carya cordiformis. Hikórie sú pôvodne severoamerické dreviny. Na predmetnej lokalite sa sledovala schopnosť ich aklimatizácie. Dôkazom ich úspešného udomácnenia je ich pokračujúca prirodzená obnova. Najstaršie jedince hikórií vo všeobecnosti dosahujú 40-50 m výšky a dožívajú sa 250-400 rokov. V súčasnosti je lesný porast Malej obory tvorený dvomi etážami. V poraste prevláda hrab, dub a cer, menej jaseň, hikória, lipa, pagaštan, javor a iné. Najväčšie jedince duba sú staré vyše 200 rokov a sú pozostatkami pôvodného porastu riedkych dubín v Rimavskej kotline. Svojimi dutinami predstavujú biotop pre druhovo bohaté spoločenstvá bezstavovcov i lesných vtákov.
Ochrana územia bola pôvodne vyhlásená v roku 1965, chránený areál má v súčasnosti rozlohu 48,62 ha.

|