Mapka náučného chodníka:

Drienčanská pevnosť

Pôvodnú drevenú pevnosť (hrad) postavili Baloghovci po tatárskom vpáde. Jej presná lokalizácia je sporná, no v historických listinách sa spomína už v roku 1297. Keďže táto pevnosť prešla do majetku druhej vetvy Baloghovského rodu - Széchyovcov, Derencsényiovská vetva si postavila svoj hrad severovýchodne od Slizkého, na vrchu Drieňok. V 14. storočí si zriadili Derencsényiovci hlavné sídlo v Drienčanoch. Na tomto mieste si postavili kaštieľ, ktorý opevnili obvodovými múrmi. V roku 1443 ho obsadili a opevnili bratríci. V roku 1451 pevnosť dobili vojská Jána Huňadyho a vrátili späť Derencsényiovcom, ktorí ju opravili a opevnili. Neskôr sa dostala do majetku Széchyovcov. Zanikla počas Rákocziovského povstania, odkedy nebola obnovená.

|