"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 29.12.2006 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľ zápisnice
 3. Príhovor starostky obce
 4. Výsledky volieb - oboznámenie
 5. Zloženie sľubu starostky obce
 6. Zloženie sľubu poslancov OZ
 7. Vystúpenie novozvolenej starostky
 8. Voľba zástupcu starostu obce
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov, novozvolenú starostku obce a všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice p. Svoňavu Petra a p. Kiša Lukáša.

Ad. 3.
Odstupujúca starostka predniesla príhovor v ktorom poďakovala poslancom za spoluprácu a novozvolenej starostke popriala veľa pracovných úspechov.

Ad. 4.
Predseda miestnej volebnej komisie p. Lukáčová Danica oboznámila prítomných s výsledkami volieb, ktoré už boli zverejnené na informačnej tabuli. Zapísaných voličov do zoznamu voličov bolo 167. Volieb sa zúčastnilo 129 voličov. Platných hlasov bolo tiež 129.
Percentuálna účasť - 77,7 %. Za starostku obce bola zvolená p. Viera (Jregorčoková s počtom hlasov 77. Za poslancov OcZ boli zvolení:
Mária Koniarová s počtom hlasov 65
Peter Švoňava                              64
Július Patta                                    49
Lukáš Kiš                                     46
Mária Hanulová                             40

Ad. 5.
V tomto bode novozvolená starostka zložila zákonom stanovený sľub, ktorý svojim podpisom potvrdila.

Ad. 6
Novozvolená starostka obce Viera Gregorčoková prečítala sľub poslancov. Novozvolení poslanci sľub podpisom potvrdili.
p. poslankyňa Mária Hanulová poďakovala odstupujúcej starostke a popriala jej veľa úspechov v ďalšom osobnom živote.

Ad. 7
V tomto bode novozvolená starostka obce predniesla príhovor a poďakovala za prejavenú dôveru. Príhovor novozvolenej starostky obce tvorí prílohu tejto zápistnice. Pokračovalo sa v pracovnej časti kde p. starostka Viera Gregorčoková navrhla že v obci by mali pracovať nasledovné komisie:
-         komisia kultúry, mládeže a športu, za predsedu p. starostka navrhla poslanca L. Kiša
-         komisia verejného poriadku, za predsedu bol navrhnutý poslanec P. Svoňava
-          komisia životného prostredia, za predsedu bol navrhnutý poslanec J. Patta. Poslanci OZ komisie a predsedov komisií jednohlasne odsúhlasili. Predsedovia komisií do nasledujúceho zasadnutia OZ predložia návrhy na členov zriadených komisií.
V tomto bode bol prejednaný i plat starostky obce. Starostka konštatovala, že bude pracovať na 0,50 úväzok. Plat starostuje stanovený zákonom. OZ 0,50 úväzok starostke obce jednohlasne odsúhlasili

Ad. 8
Za zástupcu starostu starostka obce navrhla p. Petra Švoňavu. Poslanec P. Svoňava bol jednohlasne zvolený za zástupcu starostu.

Ad. 9
1. V diskusii vystúpila kontrolórka obce p. I. Sujová a informovala o svojich pracovných povinnostiach voči obci.
2. RNDr. Slávka Tothová nemá v obci trvalé bydlisko ale v našej obci vlastní nehnuteľnosť a chcela by sa zapájať do aktivít obce a pracovať ako členka komisie životného prostredia.

Uznesenie zo dňa 29.12.2006 >>

Uznesenie

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna 29.12.2006 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice p L. Kiša a P. Švoňavu za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch berie na vedomie
1.      Správu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb na funkciu starostky a poslancov OZ.
2.      Vystúpenie novozvolenej starostky.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch konštatuje že novozvolená starostka Viera Gregorčoková zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch konštatuje že zvolení poslanci:
1.      Mária Hanulová
2.      Lukáš Kiš
3.      Mária Koniarová
4.      Július Patta
5.      Peter Švoňava
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch zriaďuje
komisiu kultúry, mládeže sa športu
komisiu verejného poriadku
komisiu životného prostredia

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje
1.      Zástupcu starostu pána Petra Švoňavu
2.      Predsedov komisií obecného zastupiteľstva:
-komisia verejného priadku Peter Švoňava
-komisia životného prostredia Július Patta
-komisia kultúry, mládeže a športu Lukáš Kiš

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch ukladá Predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ návrhy na voľbu členov zriadených komisií.

Uznesenie č. 8
Obecného zastupiteľstvo v Drienčanoch žiada starostku obce na nasledujúce zasadnutie OZ predložiť rozpočet na rok 2007 a všeobecno záväzné nariadenie obce.

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje plat starostke na 0,50 úväzok.

Uznesenie č. 10
O
becné zastupiteľstvo v Drienčanoch odporúča Starostke obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce.

Overovatelia:
Lukáš Kiš, Peter Švoňava

Hore