"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 22.01.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľ zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh rozpočtu na rok 2007 Návrh rozpočtu na rok 2008 a 2009
 5. Prejednanie rozpočtu za rok 2006
 6. Platby z minulého roka
 7. Schválenie členov komisií
 8. Štatút obce - schválenie
 9. Všeobecno-záväzné nariadenia - návrh
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a všetkých prítomných na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice p. Koniarovú Máriu a Hanulovú Máriu.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.12.2006 boli splnené.

Ad. 4
p. Giertliová Soňa prečítala prítomným poslancov návrh rozpočtu na rok 2007. Tento návrh poslanci podrobne rozobrali podľa položiek s nasledovnými zmenami a návrhmi:
zvýšiť položku tarifný plat, nakoľko plný pracovný úväzok pracovníčke OcÚ bol jednohlasne schválený. Tým pádom sa zvýšia i položky do fondov.

zvýšiť položku stravné a v príjmovej časti ju vynechať, nakoľko sa vo výdajovej časti bude účtovať mínusom.

poplatok za ubytovanie p. poslankyňa Koniarová pokladá za nereálny, nakoľko sa v našej obci ubytovanie neposkytuje. Po doplnení bude rozpočet vyvesený na informačnej tabuli a predložený na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.

Návrh rozpočtu na rok 2008 a 2009 poslanci navrhli navýšit' o 3 - 7%. Ad. 5

Rozpočet za rok 2006 nebol prejednaný, nakoľko je nutné vypracovať záverečný účet obce a položky, ktoré boli přečerpané boli zdôvodnené.

Ad. 6
V tomto bode tiež neboli prejednané platby z minulého roka. Tieto boli písomne podchytené v zozname neukončených aktivít a nevybavených vecí pri odovzdávaní a preberaní agendy.

Ad. 7
Schválenie členov komisií.

Predseda komisie kultúry, mládeže a športu navrhol za členov komisie:
Dušan Ulický, Štefan Deák ml., Katarína Boráková a Anita Koniarová

Predseda verejného poriadku navrhol za členov:
Mgr. Rastislava Gregorčok a Stanislav Koniar.

Predseda životného prostredia sa zasadnutia nezúčastnil, ale p. poslankyňa M. Koniarová prečítala návrh členov komisie:
RNDr. Slávka Tóthová, Mária Koniarová, Ján Bačík, a Stanislava Maďarova.

Poslanci OZ členov komisií jednohlasne odsúhlasili.

Ad. 8
Návrh štatútu obce a Všeobecno-záväzných nariadení o pravidlách času a predaja v obchode, prevádzkový poriadok pohrebiska a dodatok k VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch na rok 2007 poslanci prejednali a podali návrh na ich doplnenie. Navrhli, že sa ešte stretnú a podrobne prejdú návrh, ktorí bude vyvesený na informačnej tabul a predložený na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.

Ad. 10

 1. Koniarová Mária navrhla, aby majiteľka pohostinstva S. Maďarova bola vyzvaná na podanie novej žiadosti o prevádzkovej dobe.
 2. Kiš Lukáš informoval, že v obci Papča je vyhorené jedno svetlo na verejnom osvetlení.
 3. Hanulová Mária konštatovala, že sa po dedine volne pohybujú psy.
 4. Švoňava Peter žiadal starostku obce, aby informovala elektrárn : o elektrickom stĺpe, ktorý je už len držaný elektrickými káblami. Taktiež aj v obci Drienčany sú lampy, ktoré nesvietia.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:Mária Koniarová, Mária Hanulová

Uznesenie zo dňa 22.01.2007 >>

Uznesenie

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna 22.01.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice p M. Koniarovú a M. Hanulovú za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch berie na vedomie

 1. Návrh rozpočtu na rok 2007.
 2. Návrh štatútu obce
 3. Návrh všeobecno-záväzných nariadení o pravidlách času a predaja v obchode, prevádzkový poriadok pohrebiska a dodatok k VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch.

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje členov komisií:

 • komisia kultúry a športu - Dušan Ulický, Štefan Deák ml., Katarína Boráková, Anita Koniarová
 • komisia verejného poriadku - Mgr. Rastislav Gregorčok, Stanislav Koniar
 • komisia životného prostredia - RNDr. Slávka Tóthová, Mária Koniarová, Ján Bačík, Stanislava Maďarova.

Overovatelia: Mária Koniarová, Mária Hanulová

Hore