"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 19.04.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výsledku kontroly - kontrolórka
 5. Používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely
 6. Žiadosť na bezplatné pridelenie osobného motorového vozidla pre OcÚ
 7. Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly pôsobnosti obce Drienčany.
  Zásady vykonávania predbežnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Zb. - /tvoria prílohu pozvánky/
 8. Interné záležitosti OcÚ
  • kúpa chladničky a mikrovlnnej rúry
  • nákup podlahovej krytiny
  • nákup batérii do požiarneho vozidla CAS
  • podpisové vzory - zmena
  • spotrebný materiál - odsúhlasenie limitu
  • úprava rozpočtu
 1. audit obce
 2. DHZ - schválenie
 3. Stretnutie rodákov, Dedina ožíva — oboznámenie
 4. Prejednanie priestupkov - záškolátstvo det
 5. Rôzne
 6. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a všetkých prítomných na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom, ktorý bol doplnený o podanie správy o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2007.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice p. Júliusa Pattu a Máriu Hanulovú.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.02.2007 č. 14, 15, 16 a 17 boli splnené, alebo sa plnia priebežne.

Ad. 4.
Správa o výsledku kontroly sa prekladá na nasledujúce zasadnutie OZ nakoľko kontrolórka obce p. I. Sujová sa nemohla zúčastniť zasadnutia z pracovných dôvodov.

Ad. 5.
Starostka obce predložila návrh na používanie súkromného motorového vozidla pre služobné účely. Poslanci tento návrh jednohlasne odsúhlasili.

Ad. 6.
Na návrh starostky obce bola prejednaná ponuka o bezplatné pridelenie motorového vozidla od PZ Banská Bystrica. Poslanec p. P. Švoňava informoval o vozidlách, ktoré sú vyradené a je možnosť o prevod vozidla na obec za symbolickú 1,- Sk. p. poslankyňa M. Koniarová navrhla zvážiť okolnosti - kde bude garážované a či nebudú náklady väčšie ako pri používaní súkromného motor, vozidla. P. poslanec J. Patta konštatoval, že je treba využiť ponuku a získať motorové vozidlo čo v najlepšom technickom stave. P. poslanec Švoňava - je možnosť o pridelenie lepšieho vozidla, je len potrebná žiadosť. Poslanci po konštatovaní pridelenie vozidla jednohlasne odsúhlasili.

Ad. 7.
Smernica a zásady vykonávania predbežnej kontroly.
Starostka obce V. Gregorčoková informovala, že na základe zákona NR SR č. 502/2001 Zb. je stanovené, že finančná kontrola sa musí vykonávať ako predbežná, priebežná a následná. Predbežnou finančnou kontrolou obec overuje, či pripravená finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom obce, prípadne zo VZN.
Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje úplnosť a preukazovanie účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolou finančnej operácie vykonáva starosta, alebo zástupca starostu.
Následná finančná kontrola overuje stav kontrolovaných skutočností - túto vykonáva hlavný kontrolór.
Nakoľko p. kontrolórka sa zasadnutia nezúčastnila smernica finančnej kontroly bude zaradená do budúceho zasadnutia OZ, kde p. kontrolórka vyjadrí svoje stanovisko k vypracovanej smernici.
Zásady vykonávanie predbežnej kontroly poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Ďalej p. starostka informovala, že do konca júna bude vypracovaný záverečný účet obce za rok 2006. Hospodárenie obce za predchádzajúci rok obec nechá overiť audítorom. Predmetom overenia je hospodárnosť podľa rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami.

Ad. 8.
Interné záležitosti OcÚ.
V tomto bode starostka obce informovala poslancov:

 1. o kúpe chladničky a mikrovlnnej rúry od súkromnej osoby v hodnote 4 000,- Sk
 2. o nákupe podlahovej krytiny v hodnote 9 600,- Sk
 3. o nákupe batérií do požiarneho vozidla CAS p. poslankyňa Koniarová konštatovala:
  -    v kancelárii bolo treba zabetónovať podlahu nakoľko dosky sú už poškodené a zhnité
  -    batérie do požiarneho vozidla boli kúpené zbytočne, nakoľko vozidlo CAS nieje našim majetkom a státim sa batérie iba ničia, či je kúpa chladničky a mikrovlnnej rúry potrebná, odmietla hlasovať o už nakúpenom inventári
 4. o zmene podpisových vzorov.
  Podpisové vzory majú: starostka obce p. Gregorčoková Viera , zástupca starostu p. Švoňava Peter, p. poslankyňa Hanulová Mária a pracovníčka obce Giertliová Soňa. Podpisové vzory po pripomienke p. Koniarovej čije potrebné, aby mala podpisový vzor aj pracovníčka obce p. Giertliová Soňa poslanci jednohlasne odsúhlasili.
 5. o odsúhlasení limitu spotrebného materiálu. Poslanci odsúhlasili nákup spotrebného materiálu do 1 000,- Sk bez vystavenia příjemky a výdajky.
  Limit spotrebného materiálu poslanci jednohlasne odsúhlasili do 1 000,- Sk
 6. na návrh poslancov bol odsúhlasený limit 5 000,- Sk, kedy môže starostka obce rozhodnúť o nákupe materiálu bez rozhodnutia OZ.
 7. úprava rozpočtu - správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2007 podala p. Giertliová Soňa. Prejednali sa postupne položky na ktorých bolo čerpanie. Vo výdajovej časti bolo čerpanie v hodnote 295 776,- Sk a v príjem bol v hodnote 350 486,- Sk.

Rozpočtová skladba

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

+, -

234 01116 622      41 Spol. zdr.poisť.

22 000

21 000

-1 000

234 01116 625 003 41 Urazov.poisť.

4 000

8 000

+4 000

234 01116 625 004 41 Inval. poistenie

14 000

13 000

-1 000

234 01116 625 005 41 Poist. v nezames.

5 000

3 000

-2 000

234 01116 633 006 111 Kanc.potreb.

0

1 000

+1 000

234 01116 633 006 41 Kancel.potreb.

8 000

7000

-1 000

234 01116 637014 41 Stravné

15 000

11 000

-4 000

234 0320 635 005 41 Údržba PO

5 000

9 000

+4 000


Je potrebné schváliť úpravu rozpočtu a to v nasledujúcich položkách:

Ad. 9.
Dňa 13.04.2007 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza DHZ. Bolo pozvaných 60 mladých občanov z toho prítomných bolo 21. Schôdza bola zvolaná za účelom oživenia DHZ a hlavných bodom bolo zvolenie funkcionárov DHZ a to:

 • preventivár - Slimák Peter
 • veliteľ   - Lukáš Kiš
 • strojník - Dušan Ulický

Protipožiarna hliadka bude pracovať v nasledovnom zložení:

 1. Tomáš Ulický
 2. Štefan Deák
 3. Ján Koniar ml.

Slimák P. a Ulický D. pripravia Áviu a striekačku do 01. 05.2007, aby bola schopná 12.05. 2007 konania previerky pripravenosti dobrovoľného hasičského zboru. Previerky sa zúčastní zatiaľ jedno družstvo mužov a sl. K. Boráková má za úlohu zorganizovať družstvo žien. p. poslanec J. Patta sponzoruje tričká pre DHZ. Poslanci zvolených funkcionárov DHZ jednohlasne odsúhlasili.

Ad. 10.
Stretnutie rodákov, Dedina ožíva.

Starostka obce p. Gregorčoková informovala, že dňa 21. júla bude pokračovať v dni obce Dedina ožíva, ktorá bude rozšírená o akciu stretnutie rodákov dňa 20. júla 2007. Oboznámila poslancov s plánovaným programom.

Stretnutie rodákov - budú odoslané pozvánky približne 105 rodákom. Príspevok za jednu osobuje 300,- Sk, ktorú každý účastník zašle poštovou poukážkou na OcÚ Drienčany a potvrdí účasť návratkou.

Ad. 11.
Prejednanie priestupkov.
Na zasadnutie OZ boli predvolané matky detí, ktoré porušujú povinnú školskú dochádzku a za
I. štvrťrok vymeškali neospravedlnene nasledovný počet hodín:

 • Jakub Horváth   -      68 hodín
 • Pavel Žiga        -    205 hodín
 • Ján Žiga                -     94 hodín
 • Veronika Žigová -      95 hodín

Zasadnutia sa zúčastnila p. Milena Horváthova a p. Marcela Rippančová, ktoré boli poslancami upozornené za nedôsledné kontrolovanie detí. Boli dôrazne upozornené na nedodržiavanie povinnej školskej dochádzky a bola im uložená finančná pokuta vo výške 500,- Sk na rodinu Pokuta bola uložená aj p. Monike Gazsoóvej a Jozefíne Gáborovej, ktoré sa zasadnutia OZ nezúčastnili.

Ad. 12
Rôzne

 1. V tomto bode bola predvolaná majiteľka miestneho pohostinstva p. Stanislava Maďarova na sťažnosť občanov za nedodržiavanie zatváracích hodín a rušenie nočného kľudu po 22.00 hod.
  Taktiež sa nedodržiava oznamovacia povinnosť majiteľky zariadenia o konaní diskotéky, ktorá je povinná oznámiť obecnému úradu minimálne 7 dní pred konaním diskotéky. Po konštatovaní prítomných občanov bola majiteľka miestneho pohostinstva dôrazne upozornená na dodržiavanie VZN a boli schválené zatváracie hodiny v piatok a v sobotu do 01.00 hodiny a diskotéky boli povolené raz mesačne a to do 03.00 hodiny.
 2. Starostka obce Viera Gregorčoková oznámila poslancom OZ, že bola pozvaná na spoločné posedenie pri príležitosti 50-tich narodenín p. Jaroslava Karasa a oznámila, že mu bude zakúpený dar v hodnote 1 000,- Sk

Ad. 13
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Július Patta, Mária Hanulová

Uznesenie zo dňa 19.4.2007 >>

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna 19.04.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice p Júliusa Pattu a Máriu Hanulovú za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje

 1. používanie súkromného motorového vozidla pre služobné účely
 2. návrh starostky obce o pridelenie motorového vozidla od PZ Banská Bystrica
 3. zásady vykonávania predbežnej kontroly

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch berie na vedomie

 1. kúpu chladničky a mikrovlnnej rúry
 2. kúpu podlahovej krytiny
 3. kúpu batérií do požiarneho vozidla CAS
 4. informáciu starostky obce o organizovaní dni obce Dedina ožíva, ktorá bude rozšírená o akciu stretnutie rodákov v dňoch 20. a 21. júla 2007
 5. správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2007

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje

 1. podpisové vzory
  - Gregorčoková Viera - starostka
  -  Svoňava Peter         - zástupca
  -  Hanulová Mária      - poslankyňa
  - Giertliová Soňa        - pracovníčka obce
 2. limit spotrebného materiálu do 1 000,- Sk bez vystavenia příjemky a výdajky
 3. limit 5 000,- Sk na nákup materiálu bez rozhodnutia OZ
 4. úpravu rozpočtu
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje
 1. zvolených funkcionárov DHZ nasledovne:
  preventivár Slimák Peter
  veliteľ Lukáš Kiš
  strojník Dušan Ulický
  Protipožiarna hliadka:
  Tomáš Ulický
  Štefan Deák ml.
  Ján Koniar ml.
 2. uloženie pokuty vo výške 500,- Sk Milene Horváthovej, Marcele Rippančovej, Monike Gazsoóvej a Jozefíne Gáborovej za nedodržiavanie povinnej školskej dochádzky svojich detí.
 3. zatváracie hodiny majiteľke pohostinstva Stanislave Mad'arovej v piatok a v sobotu do 01.00 hod. s tým, že bude dodržaný nočný kľud po 22.00 hod a diskotéky raz mesačne do 03.00 hod.
Overovatelia: Mária Hanulová, Július Patta

Hore