"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 05.11.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

  1. Zahájenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba hlavného kontrolóra
  4. Informácia o miestnej akčnej skupine MALOHONT
  5. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom.

Ad. 2.
Za zapisovateľku  zápisnice  p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice  p. Mária Koniarová  a p. Peter Švoňava.

Ad. 3.
Voľba hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo na základe výberového konania zvolilo za hlavnú kontrolórku obce p. Péterovú Helenu z Rimavskej Soboty.

Ad. 4.
Pani Elena Kubaliaková z OZ Hrachova informovala poslancov OZ o založení Občianskeho združenia MAS MALOHONT, ktoré zastrešuje 3 mikroregióny /MR Teplý Vrch, Rimava-Rimavica a Sinec – Kokavsko/. Naša miestna akčná skupina je jedna z najlepšie pripravených skupín na Slovensku a má najväčšie šance uchádzať sa a samozrejme aj získať finančné prostriedky z programu Leader. MAS MALOHONT získal z BBSK finančné prostriedky na dopracovanie stratégie rozvoja územia.

K tomu, aby sme sa mohli uchádzať o finančné prostriedky z programu Leader je potrebný súhlas OZ so zaradením obce do územia pôsobnosti MAS MALOHONT.
Obecné zastupiteľstvo zaradenie obce do územia pôsobnosti MAS MALOHONT jednohlasne odsúhlasilo.

Pani Kubaliaková v ďalšej diskusii odpovedala na otázky poslancov, ktorých zaujímalo:
-         kto sa bude môcť uchádzať o finančné prostriedky,
-         akou formou bude prebiehať finančný tok až po konečného žiadateľa
-         aké bude dofinancovanie
-         načo sa budú môcť žiadať finančné prostriedky

Tiež vysvetlila poslancom, že obec nemusí byť členom OZ MALOHONT a môže i tak žiadať o finančné prostriedky z programu Leader ako i nezávisle z ostatných opatrení.

Ad. 5.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:  Mária Koniarová, Peter Švoňava

Zápisnica

z výberového konania, konaného dňa 05.11.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

     Starostka obce p. Viera Gregorčoková privítala prítomných poslancov na výberovom konaní, ktoré sa konalo  na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2007.

Predstavila p. Péterovú Helenu z Rimavskej Soboty, ktorá si podala žiadosť o zaradenie do konkurzu na hlavnú kontrolórku obce Drienčany.

Prihlášku si podala aj p. JUDr. Katarína Pauková z Hostišoviec, ale výberového konania sa nezúčastnila.

Poslanci prejednali prihlášky a po konzultácii s p. Péterovou jednohlasne súhlasili s jej prijatím za hlavnú kontrolórku obce od 01.12.2007 na kratší pracovný pomer a to 0,11 úväzok.

Uznesenie zo dňa 5.11.2007 >>

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna  05.10.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch

schvaľuje

za overovateľov zápisnice p Máriu Koniarovú a Petra Švoňavu, za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 32

Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch

súhlasí

so zaradením obce Drienčany do územia Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.

Uznesenie č. 33

Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch

schvaľuje

za kontrolórku  obce p. Péterovú Helenu z Rimavskej Soboty na kratší pracovný pomer a to 0,11 úväzok.

Overovatelia: Mária Koniarová, Peter Švoňava 

Hore