Mapka náučného chodníka:

Studňovitá krasová jama

Studňovité krasové jamy - na rozdiel od predchádzajúcich závrtov - sa vytvárajú jednorázovým mechanickým procesom. Majú spravidla zvislé steny a ich dno vypĺňa hrubozrnná, balvanitá sutina. Studňovitá krasová jama pred nami vznikla prepadnutím sa stropu podzemnej chodby Veľkej drienčanskej jaskyne. Na povrchu sa tak vytvorilo prepadlisko s rozmermi 8x25 m a s hĺbkou 7 m. Prepadové krasové jamy sú vo všeobecnosti zriedkavejšie, niekoľko sa ich nachádza na západnom svahu Holého vrchu.

|