Mapka náučného chodníka:

Dolina Blhu

V Slovenskom rudohorí, pod masívom Tŕstie pramení riečka Blh. Od svojho prameňa preteká horským zalesneným prostredím. Na území Drienčanského krasu vytvorila vo vápencoch 5 km dlhú a 50-70 m hlbokú kaňonovitú dolinu so strmými škrapovými až bralnatými stráňami. Šírka doliny sa pohybuje od 30 m do 100 m. Brehy potoka sú lemované pôvodným porastom jelšy lepkavej a vŕb a v podraste aj pri náučnom chodníku môžeme vidieť perovník pštrosí, našu najväčšiu chránenú papraď. Vŕbovo-jelšový sprievodný porast toku plní jednak krajinársko-estetickú funkciu, ale svojím koreňovým systémom spevňuje brehy, zadržiava vlahu a vytvára vhodný biotyp pre vodné živočíšstvo. Voda v potoku je pomerne čistá, o čom svedčí aj druhové zloženie ichtyofauny ako napr. najmä pstruh potočný, pstruh dúhový, lopatka dúhová, jalec obyčajný a jalec hlavatý. Žije v nej aj rak riečny.

|