Mapka náučného chodníka:

N. CH. Drienčanský kras

Spracované z pôvodnej papierovej verzie sprievodcu Náučným chodníkom, ktorý vydala SAŽP.
Text: RNDr. Ľudovít Gaál s použitím výsledkov výskumov RNDr. Jána Klimenta, CSc. a Ing. Jána Topercera.
Fotografie: RNDr. Ľudovít Gaál, Štefan Maksi
Grafická úprava a spracovanie pre web: webmaster

|