"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 05.10.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2007
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 6. Inventarizácia majetku k 30.11.2007 – určenie komisie
 7. Rôzne:
  - informácia o akciách stretnutie rodákov a „Dedina ožíva
  - regionálna a celoslovenská súťaž v prednese rozprávky dňa 19. a 20. 10.2007
  - návšteva obce Slavošovce 12.10.2007 /piatok s odchodom o 13,00 hod. na zastupiteľstve prosím o potvrdenie účasti spolu s partnerom/
  - jubilanti – rok 2007
  - ponuka na odpredaj nábytku od DPO Rim. Sobota
  - prejednanie zápisu z jednania OÚ ŽP – znečisťovanie vôd
 8.  Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a  všetkých prítomných   na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom. Program bol doplnený o schválenie dodatku k smernici o poskytovaní stravného a zvýšenie limitu pri kúpe materiálu a používaní prostriedkov na údržbu budov a zariadení z odsúhlasených 5 000,- Sk.

Ad. 2.
Za zapisovateľku  zápisnice  p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice  p. Mária Hanulová a p. Lukáš Kiš.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2007  č., 23,24,25 a 26  boli splnené.

Ad. 4.
Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2007 prečítala p. Giertliová. Poslanci boli informovaní o % plnení rozpočtu na jednotlivých rozpočtových položkách. Príjmy za I. polrok 2007 boli 760 665,81 a výdaje 608 724,29. Zostatky na účtoch k 30.06.2007:

 • základný bežný účet -  125 136,70 Sk
 • dotačný účet  - 1 352,19 Sk
 • dexia banka   - 1 701,38 Sk
 • fondový účet  -   770,70 Sk
 • pokladňa        - 6 003,- Sk

Bola prečerpaná položka 635006 údržba budovy nakoľko sa opravovala elektrika v kuchyni kultúrneho domu a položka 642006 členské príspevky. Na tejto položke bolo účtované spolufinancovanie vlastného vkladu k projektom, ktoré získal MR Teplý Vrch na kompostovanie, vyznačenie cyklotrás a štúdia využitie biomasy.

K 5.10.2007 upravujeme  rozpočet v nasledujúcich položkách:

Číslo položky

Názov položky

Schválený

rozpočet

Upravený

 rozpočet

+ , -     

234 01116 625002 41

Starobné poistenie

63 000,-

53 000,-

- 10 000,-

234 01116 625004 41

Invalidné poistenie

13 000,-

11 000,-

-  2 000,-

234 01116 633002 41

Výpoč.technika

15 000,-

5 000,-

- 10 000,-

234 01116 633004 41

Stroje prístroje

20 000,-

10 000,-

-10 000,-

234 01116 633006 111

Kancelárske potreby

0,-

4 000,-

+ 4 000,-

234 01116 633015 41

Palivá

12 000,-

21 000,-

+ 9 000,-

234 01116 634001 41  

PHM-kosačka

12 000,-

0,-

-12 000,-

234 01116 635004 41

Údržba kanc.strojov

5 000,-

0 ,-

- 5 000,-

234 01116 635006 41

Údržba budovy

13 000,-

39 000,-

+26 000,-

234 01116 637014 41 1

Stravné – zamestnávať.

8 000,-

16 000,-

+  8 000,-

234 01116 637014 41 2

Stravné - zamestnanec

7 000,-

14 000,-  

+  7 000,-

234 01116 637023 41

Kolkové známky

0,-

2 000,-

+  2 000,-

234 01116 637031 41

Pokuta SP

0,-

2 000,-

+  2 000,-

234 01116 642006 41

Členské príspevky

10 000,-

27 000,-

+ 17 000,-

234 0320   634002 41

Batérie PO

0,-

7 000,-

+  7 000,-

234 0320   635005 41

Údržba PO-techniky

5 000,-

2 000,-

-  7 000,-

234 0540   633006 111

Materiál ŽP

0,-

1 000,-

+ 1 000,-

235 211003 111

Dividendy

0,-

33 000,-

+33 000,-

235  291004 71

Sponzorstvo

0,-

3 000,-

+ 3 000,-

235  292012 41

Elektrika - vratka

0,-

15 000,-

+15 000,-

235  292027 41

Iné prijmy

0,-

5 000,-

+ 5 000,-

235  312001 111  1

ŠR- REGOB

0,-

3 000,-

+ 3 000,-

235  312001 111  2

ŠR -ŽP

0,-

1 000,-

+ 1 000,-

235  312001 111  4

BBSK - dotácia

0,-

15 000,-

+15 000,-

Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili zmenu rozpočtu a polročné hodnotenie rozpočtu.

Ad. 5.
Starostka obce Viera Gregorčoková v tomto bode vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas a to 0,11 úväzok.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 05. novembra 2007 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať písomnú prihlášku do 31. októbra 2007 na Obecný úrad  Drienčany písomnou formou.

Súčasťou prihlášky je:

 • životopis
 • bezúhonnosť
 • doklad o najvyššom vzdelaní
 • osvedčenie o akreditácii hlavných kontrolórov obcí
 • prax v účtovníctve obcí

Funkčné obdobie bude od 01.12.2007 do 30.11.2007.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili voľbu hlavného kontrolóra.

Ad. 6.
Inventarizácia majetku. Starostka obce Viera Gregorčoková vyhlásila vykonanie inventarizácie majetku obce Drienčany a Papča k 30.11.2007. Navrhla komisiu v nasledovnom zložení:

Dielčia inventarizačná komisia:

predseda komisie    - Ján  Černák
členovia                  - Mária Hanulová
                         -  Lukáš Kiš

Ústredná inventarizačná komisia:

predseda            -     Danica Lukáčová
členovia             -     Mária Koniarová
                          -     Mgr. Oľga Prasličková  

Poslanci OZ navrhnutých členov komisií jednohlasne odsúhlasili.

Ad. 7.
Rôzne:

 • informácia o akciách Stretnutie rodákov a "Dedina ožíva"
  Dňa 19 a 20. júla 2007 sa konali uvedené akcie. Ohlasy boli dobré i keď sa našli aj takí , ktorým sa niečo nepáčilo. Do budúcnosti sa musíme ešte lepšie pripraviť, rozdeliť úlohy a zodpovednosť pre každého poslanca, aby sa každý podieľal na úlohách rovnakým dielom.
  Na stretnutie rodákov a sa prihlásilo 84 účastníkov a vyzbierali sme 26 000,- Sk. Od poslancov a občanov, ktorí sa aktívne podieľali na prácach pri organizovaní sa príspevok nevyberal. Výdavky na akciu boli v sume 23 735,- Sk. Rozdiel 2 265,- Sk a zvyšok z akcii Dedina ožíva 1 900,- bol použitý na opravu sporáka a elektrického  kotla.
  Deň obce "Dedina ožíva" bol podporený BBSK a to v sume 15 000,- Sk, ktoré boli použité na vystúpenie folklórnych súborov, dopravu a výzdobu. Od sponzorov sme mali prostriedky v hodnote 16 000,- Sk. Tieto boli použité na výdavky – stravné.
 • Regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky
  Dňa 19 a 20. októbra sa bude konať IV. ročník regionálnej a II. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas, ktorá bola tiež podporená BBSK v sume 10 000,- Sk. Obec na súťaž bude zabezpečovať stravu pre účastníkov, výzdobu miestností, ceny  pre prvých  výhercov, časť dopravy a recepciu pre hostí v sobotu popoludní. Ceny za II. miesto  zabezpečia  OZ Valgata a ceny za III. miesto GMOS Rimavská Sobota.
  Poslancom boli rozdelené úlohy pri  zabezpečovaní súťaže.
 • návšteva obce Slavošovce
  Dostali sme pozvánku z obce Slavošovce  pri príležitosti Dňa obce , ktorí sa uskutoční 12. októbra 2007 s programom „z úcty starším“ a večernou zábavou. Akcii sa zúčastníme spolu s poslancami a zástupcami obce Teplý Vrch. Plánujeme účasť spoločným autobusom. Pri tejto príležitosti pozdravíme starostu obce Slavošovce Ing. Štefana Baštáka a starostu obce Teplý Vrch Pavla Nadoka  za našu obec malými spomienkovými darčekmi , kytičkou kvetov, obidvaja oslávili 50-te narodeniny.
  Na návšteve sa budeme reprezentovať sladkým a slaným pečivom a 10 l vína.
  Starostka obce požiadala  poslancov o potvrdenie účasti spolu s partnermi. Účasť potvrdili poslanci p. Koniarová Mária, p. Hanulová Mária a p. Lukáš Kiš.
 • jubilanti - rok 2007
  V tomto roku máme desiatich jubilantov. Stretnutie s nimi plánujeme na 26.10.2007 o 17.00 hod.
  Jubilantov obdaríme malými darčekmi a spoločnou večerou s poslancami OZ. 
 • ponuka na odpredaj nábytku od DPO Rim. Sobota
  OV DPO Rimavská Sobota poslali ponuku na odpredaj nábytku, ktorý asi pred 12-timi rokmi bol poskytnutý DPO Drienčany ako dar. Jedná sa o nábytok v hodnote 8 353,- Sk.
  Starostka obce navrhla, aby si pre nábytok prišli a s odkúpením nesúhlasí. Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s návrhom starostky obce.
 • prejednanie zápisu z jednania OÚ ŽP - znečisťovanie vôd
  Starostka obce informovala poslancov, že sa zúčastnila konania ohľadne znečisťovania okolia vodnej nádrže Teplý Vrch výkalmi a odpadmi, dňa 19.09.207 na Obecnom úrade v Teplom Vrch.
  V okolí vodnej nádrže sa nachádza  niekoľko čiernych skládok komunálneho odpadu /plastové fľaše, igelitové tašky, konzervy a pod./ a v okolí sa páslo stádo oviec, ktoré sa napájalo priamo z vodnej nádrže, okolie bolo znečistené exkrementami týchto zvierat.
  Cieľom jednania bolo zistiť príčiny, zlej kvality vody vo vodnej nádrži. Navrhli sa opatrenia, aby si obce zakotvili vo svojich VZN obcí zákaz stanovania  okrem miest na to vyhradených, ako aj zákaz kladenia ohňa a umiestniť tabule so zákazom stanovania a kadenia ohňa.
 • dodatok k smernici o poskytovaní stravného
  Starostka obce navrhla dodatok k smernici o poskytovaní stravného. Zamestnávateľ je povinný  zamestnancovi hradiť stravný lístok 55 % z hodnoty 89,- Sk. Zamestnanec si dopláca 45%.
  Od 01.10.2007 je možné poskytnúť stravné lístky  aj pre starostov z rozpočtu obce.
  Poslanci jednohlasne súhlasili s poskytnutím stravných lístkov pre starostku obce a uhradení lístku 55% z hodnoty 89,- Sk za odpracované dni.
 • zvýšenie limitu pri kúpe materiálu a používaní prostriedkov na údržbu budov a zariadení z odsúhlasených 5 000,- Sk.
  Starostka obce navrhla zvýšenie limitu , kedy môže rozhodnúť o kúpe materiálu a používaní prostriedkov na údržbu budov a zariadení z odsúhlasených 5 000,- Sk na 30 000,- Sk. Poslanci s návrhom starostky nesúhlasia a limit zvýšili na 10 000,- Sk. Hlasovanie poslancov  4 poslanci za a 1 poslankyňa p. Koniarová Mária  proti.
 • Separovaný zber
  V obci sa vykonáva separovaný zber surovín: sklo, papier, plasty. Vývozné lehoty sú dohodnuté s vývozcom.  Firma Brantner po dohode zabezpečí aj vývoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu na základe objednávky za dojednanú cenu.
  Povinnosťou každého občana je triediť komunálny odpad.
  Poslanci pripomienkovali  zabezpečiť ešte jeden kontajner na zber skla. Tak isto zabezpečiť separovaný zber i v obci Papča.
 • Oprava strechy na požiarnej zbrojnici.
  Obec podala v tomto roku projekt na Ministerstvo financií v hodnote 325 tis. Sk  na opravu strechy na požiarnej zbrojnici.
  Projekt bol podporený 35 000.- Sk. Starostka obce navrhla výmenu strechy  plechovou krytinou. Náklady na opravu budú  cca 60-70 tis. Sk. 40 tis. Sk  dofinancuje obec  z poskytnutých  prostriedkov 2 % dane od p. poslanca Júliusa  Pattu.
  Poslanci súhlasia s opravou strechy na PZ.
 • Na rok 2008 bol vyhlásený program obnovy dediny. Obec podá žiadosť na poskytnutie podpory na projektovú dokumentáciu -  oprava strechy a sociálneho  zariadenia v KD. Výška požadovanej dotácie je  200 tis. sk pre obce. Architektonickú štúdiu spracuje Ing. arch. Martin Santoris. Poslanci jednohlasne súhlasia s vypracovaním štúdie.

 Ad. 8.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:  Mária Hanulová, Lukáš Kiš

Uznesenie zo dňa 5.10.2007 >>

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna  05.10.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Lukáša Kiša
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2007

 1. informáciu a vyúčtovanie akcií Stretnutie rodákov a „Dedina ožíva“
 2. informáciu o pripravovanej  regionálnej a celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky
 3. informáciu o pozvánke na deň obce v Slavošovciach
 4. informáciu o príprave stretnutia s jubilantmi
 5. informáciu o zápise z jednania OÚ ŽP Rimavská Sobota o znečisťovaní okolia vodnej nádrže Teplý Vrch
 6. informáciu o oprave strechy na požiarnej zbrojnici

Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

 1. úpravu rozpočtu
 2. vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na kratší pracovný úväzok
 3. návrh na inventarizáciu majetku a členov
  - dielčej inventarizačnej komisie nasledovne:
  predseda Ján Černák
  členovia:  Mária Hanulová a Lukáš Kiš
  - ústrednej invetarizačnej komisie:
  predseda Danica Lukáčová
  členovia: Mária Koniarová a Mgr. Oľga Prasličková
 4. dodatok k smernici o poskytovaní stravného. Poskytnúť stravné lístky starostke obce od 01.10.2007.
 5. zvýšenie limitu pri nákupe materiálu starostke obce na 10 000,- Sk bez schválenia OZ
 6. vypracovanie architektonickej štúdie na opravu strechy a sociálneho zariadenia v kultúrnom dome.

Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
neschvaľuje
1. odpredaj nábytku od OV DPO Rimavská Sobota v hodnote 8 353,- Sk

Overovatelia:Mária Hanulová, Lukáš Kiš

Hore