"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Prílohy:

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 17.12.2007 v klubovni OcÚ v Drienčanoch.

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh rozpočtu na rok 2008- 2010
 5. Správa o audite za rok 2006
 6. Odmeny kronikárke za rok 2007
 7. Odmeny pracovníčke OcÚ
 8. Vysporiadanie pozemku – dvor kultúrneho domu
 9. Správa o činnosti za rok 2007
 10. Doplnenie VZN o miestnych poplatkoch
 11. Plánované projekty – zámer obce – informácia
 12. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a  všetkých prítomných   na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom..

Ad. 2.
Za zapisovateľku  zápisnice  p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice  p. Mária Hanulová a p. Peter Švoňava.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.11.2007  č. 31,32 a 33  boli splnené.

Ad. 4.
Návrh rozpočtu na rok 2008-2010 prečítala p. Giertliová.

 • poslankyňa p. Mária Koniarová navrhla, aby sa do rozpočtu naplánovalo dorobenie  kúrenia do kultúrneho domu. Starostka obce konštatovala, že kotol je slabý a bolo by vymeniť najprv kotol a potom dorobenie kúrenia.
 • poslanec Peter Švoňava navrhol, aby sa tento kotol dal do požiarnej zbrojnici a do kultúrneho domu by sa kúpil silnejší.

Po prejednaní návrhu rozpočtu poslanci s návrhom  rozpočtu na rok 2008 súhlasia. Informatívny rozpočet na rok 2009 – 2010 berú na vedomie.

Zmeny v rozpočte k 30.11.2007:

Číslo položky

Názov položky

Schválený

rozpočet

Upravený

 rozpočet

+ , -     

234 01116 632001 41

Elektrická energie

47 000,-

59 000,-

+12 000,-

234 01116 632001 41

Para, plyn

4 000,-

2 000,-

- 2 000,-

234 01116 632002 41

Vodné, stočné

5 000,-

9 000,-

+ 4 000,-

234 01116 632003 41

Poštové služby

4 000,-

6 000,-

+ 2 000,-

234 01116 633002 41

Výp.technika

5 000,-

0

- 5 000,-

234 01116 633004 41

Stroje, prístroje

10 000,-

4 000,-

- 6 000,-

234 01116 633006 111

Materiál

0

2 000,-

+ 2 000,-

234 01116 633006 41

Kancelárske potreby

8 000,-

9 000,-

+ 1 000,-

234 01116 633006 41

Materiál

10 000,-

17 000,-

+ 7 000,-

234 01116 633006 41

Suveníry

0

10 000,-

+ 10 000,-

234 01116 633009 41

Knihy, časopisy

5 000,-

7 000,-

+ 2 000,-

234 01116 633013 41

Softvér, licencie

10 000,-

6 000,-

- 4 000,-

234 01116 633015 41

Náklady na kúrenie

21 000,-

19 000,-

- 2 000,-

234 01116 633016 41

Reprezentačné

15 000,-

25 000,-

+ 9 000,-

234 01116 634001 41

PHM

5 000,-

0

- 5 000,-

234 01116 635002 41

Údržba výp.techniky

5 000,-

3 000,-

- 2 000,-

234 01116 635004 41

Údržba kosačiek

5 000,-

3 000,-

- 2 000,-

234 01116 637003 111 1

Dedina ožíva

0

15 000,-

+ 15 000,-

234 01116 637003 111 2

Dedina ožíva

0

9 000,-

+ 9 000,-

234 01116 637003 111 3

Dedina ožíva

0

2 000,-

+ 2 000,-

234 01116 637003 111 4

Prednes sl.rozprávky

0

11 000,-

+ 11 000,-

234 01116 637027 41

Odmeny  - vyk.práce

30 000,-

53 000,-

+ 23 000,-

234 01116 641012 111

Stavebný úrad

6000,-

1 000,-

- 5 000,-

234 01116 641012 41

Príspevok školám

5 000,-

2 000,-

- 3 000,-

234 01116 642006 41

Členské príspevky

27 000,-

29 000,-

+ 2 000,-

234 0320   635005 41

Údržba PO-techniky

2 000,-

0

- 2 000,-

234 0320   635006 41

Oprava strechy

0

72 000,-

+ 72 000,-

234 04512 635200 41

Údržba ciest a chod.

15 000,-

7 000,-

- 8 000,-

234 0510   637012 41

TDO - poplatky

3 000,-

5 000,-

+ 2 000,-

234 0640   635006 41

Údržba VO

15 000,-

25 000,-

+ 10 000,-

234 08207 635200 41

Údržba pamiatok

5 000,-

10 000,-

+ 5 000,-

234 0950   637001 41

Školenia

10 000,-

11 000,-

+ 1 000,-

235     133003 41

Za nevýh.hrac.autom.

0

1 000,-

+ 1 000,-

235     133013 41

Za zber TKO

52 000,-

54 000,-

+ 2 000,-

235     221004 41

Ostatné poplatky

20 000,-

14 000,-

- 6 000,-

235     221004 41

Poplatok za ubytov.

2 000,-

0

- 2 000,-

235     221004 41

Cintorínsky poplat.

25 000,-

0

- 25 000,-

235     221004 71

Ost.prijmy - GMOS

0

3 000,-

+ 3 000,-

235     221004 71

Ost.prijmy – 2% daň

0

90 000,-

+ 90 000,-

235     233001 41

Predaj pozemkov

0

10 000,-

+ 10 000,-

235     292012 41

Elektrika - vratka

15000,-

49 000,-

+ 34 000,-

235     312001 111

Zo ŠR – strecha PZ

0

35 000,-

+ 35 000,-

235     312008 111   2

Dotácia BBSK- ded.ožíva

0

10 000,-

+ 10 000,-

235     312008 111   3

Dotácia BBSK –rozpr.

0

10 000,-

+ 10 000,-

Poslanci jednohlasne odsúhlasili zmenu rozpočtu.

Starostka obce navrhla, aby zmeny v úprave rozpočtu do výšky 5 000,- Sk nemuselo  schvaľovať OZ s čím poslanci súhlasili.

Ad. 5.
Audit obce Drienčany za rok 2006 bol vykonaný v zmysle § 19 ods. 1 písm. c/ zákona č. 431/2002 Zb. zákonov o účtovníctve a § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 466/2002 Zb. zákonov o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Audit vykonala Ing. Katarína Karczagová, nezávislý auditor ev. číslo dekrétu SKU: 469.

Auditorka vyhotovila správu  o audite pre obecné zastupiteľstvo s ktorou prítomných oboznámila starostka obce Viera Gregorčoková.

Podľa názoru auditora účtovná závierka nevyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu účtovnej jednotky k 31.12.2006 a výsledok hospodárenia za uvedený rok v zmysle zákona o účtovníctve.

Podmienila svoj názor na účtovnú závierku z toho dôvodu, že nebola vykonaná dokladová inventúra súvahových účtov a zostatky nedeklarujú skutočnosť.

Zistené nedostatky  vo vedení účtovníctva  tvoria  prílohu tejto zápisnice.

So zistenými nedostatkami sa bude OZ zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ.

Ad. 6.
Navrhované odmeny za rok 2007:

Starostka obce navrhla udeliť odmeny za vedenie kroniky Mgr. Oľge Prasličkovej za rok 2007 vo výške 3 750,- Sk čo je 15 napísaných strán po 250,- Sk.

Ďalej navrhla odmenu pracovníčke OcÚ p. Giertliovej  vo výške 9 500,- Sk.

Odmena bola navrhnutá aj p. Bartókovej Vlaste vo výške 3 000,- Sk za aktívnu pomoc a spoluprácu pri všetkých  kultúrnych akciách konaných v obci.

Zástupca starostky p. Peter Švoňava navrhol odmenu starostke obce Viere Gregorčokovej vo výške 12 000,- Sk.

Poslanci  navrhované odmeny berú na vedomie a súhlasia s ich vyplatením.

Ad. 8.
Starostka obce navrhla vysporiadať pozemok – dvor kultúrneho domu nakoľko pozemok – dvor a záhrada pri kultúrnom dome je ešte vo vlastníctve M. Szabóovej a J. Korčolášovej. Uvedený pozemok bol v rokoch 1970-1985 predaný obci, ale majetkovo vysporiadaný nebol a preto je potrebné pozemok usporiadať a previesť do vlastníctva obecného úradu.

OZ s vysporiadaním pozemku súhlasí.

Tak isto je potrebné vysporiadať pozemok, ktorý užíva J. Koniar.

Ad. 9.
Správu o činnosti za rok 2007 prečítala starostka obce Viera Gregorčoková a tvorí súčasť tejto zápisnice.

Ad. 10.
Starostka obce navrhla doplnenie VZN o miestnych poplatkoch za sálu kultúrneho domu, požiarnu zbrojnicu,  klubovňu a požičovné za riad.

Poslanci odsúhlasili doplnenie VZN o miestnych poplatkoch za sálu KD, PZ, klubovne a požičovné za riad a to počtom hlasov  3 za a 1 proti a to p. poslankyňa Mária Koniarová. Cenník tvorí prílohu zápisnice.

Ad. 11.
Starostka obce informovala o podaných  projektových zámeroch  na roky 2008-2015 a podporených projektoch  za rok 2006.

Podporené projekty EU fondov  - Podnikanie vo vidieckej turistike 2005 – 2006

Projekty podporené zo ŠR:

 • Dedina ožíva – BBSK Banská Bystrica – 10 000,- Sk
 • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – BBSK Banská Bystrica – 10 000,- Sk
 • Oprava strechy PZ – Ministerstvo financií Bratislava – 35 000,- Sk

Nepodporené projekty  - Putovanie rozprávkou -  TIPOS nár.lot.spoloč. Bratislava

Projektové zámery:

 • Prestavba podkrovia KD na apartmány
 • Infraštruktúra obecných pozemkov
 • Ihrisko viacúčelové
 • Úprava gazdovského domu
 • Kolkáreň
 • Úprava fary, kostola a okolia
 • Kanalizácia a ČOV
 • Úprava krasových jazierok, náučného chodníka

Ad. 12.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:  Mária Hanulová, Peter Švoňava 

Uznesenie zo dňa 17.12.2007 >>

                                   Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna  17.12.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch

schvaľuje

za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch

berie na vedomie

 1. návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010
 2. správu o audite za rok 2006
 3. správu o činnosti za rok 2007
 4. informáciu starostky obce o podaných projektových zámeroch na roky 2008-2015 a podporených projektoch za rok 2006

Uznesenie č. 36

Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch

schvaľuje

 1. návrh rozpočtu na rok 2008
 2. úpravu rozpočtu k 30.11.2007
 3. zmenu v úprave rozpočtu do výšky  5 000,- Sk bez schvaľovania OZ
 4. navrhované odmeny a to:
 • Mgr. Oľge. Prasličkovej  vo výške 3 750,- Sk
 • Sone Giertliovej  vo výške 9 500,- Sk
 • Vlaste Bartókovej vo výške 3 000,- Sk
 • Viere Gregorčokovej vo výške 12 000,- Sk
 1. vysporiadanie pozemku – dvor kultúrneho domu
 2. vysporiadanie pozemku, ktorý užíva Ján Koniar
 3. doplnenie VZN o miestnych poplatkoch za sálu KD, PZ, klubovňu a požičovné za riad a to počtom hlasov 3 za a 1 proti – Mária Koniarová

Overovatelia: Mária Hanulová, Peter Švoňava

Hore